ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ С ОТКРИТА ПРИЕМНА В ЛУКОВИТ НА 31 ЮЛИ

сряда, 29 юли 2020 346

Областен информационен център /ОИЦ/ – Ловеч кани всички заинтересовани лица, представители на общинска администрация, читалища, бизнес, земеделски производители и граждани на „Открита приемна“ на тема „Възможности по ПРСР и ОП“, която ще се проведе в град Луковит на 31 юли 2020 г. /петък/, от 10:00 до 12:00 часа. Мобилният щанд на ОИЦ-Ловеч ще бъде разположен на площад „Трети март“.

ОИЦ-Ловеч ще предоставя информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни мерки и процедури, съфинансирани от ЕСИФ. Акцент ще бъде финансирането на проектни идеи по Програмата за развитие на селските райони, отворени за кандидатстване мерки и подмерки в момента, както и възможности за финансиране на средните предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ с цел преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Екипът ни ще предостави и допълнителна информация на всички представители на микро и малки предприятия, които изпълняват проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 – „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, относно допустимостта на разходите и управлението и отчитането на проектите в системата ИСУН 2020.

При проявен интерес от потребители на услугите на Центъра ще им бъде предоставена информация под формата на печатни материали по различните подмерки от Програмата за развитие на селските райони, както и ще бъде разпространена информация за потенциални възможности по оперативните програми, съгласно актуалните за кандидатстване процедури.


Споделете:

Свалете в PDF