НЯМА ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ

сряда, 27 март 2024 90

На 19.03.2024 г. се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Ловеч, избрана с Решение №52/19.02.2024 г., взето с Протокол №6 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Луковит.

Поради липса на постъпили заявления от кандидати, временната комисия взе решение за прекратяване на процедурата.

С протокола от заседанието може да се запознаете в прикачения файл в настоящата публикация.

Протоколът е публикуван на интернет страницата на Община Луковит – https://www.lukovit.bg/, директория „Актуално“, секция „Новини“ и секция „Обявления“, както и в директория „Общински съвет“, секция „Протоколи“.

 

Файлове:

ПРОТОКОЛ №1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА временната комисия за избор на съдебни заседатели на при окръжен съд - ловеч, проведено НА 19.03.2024 Г. - Протокол №1/19.03.2024 г.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/