НОВИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВТЕНИЦИ, КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ЛУКОВИТ ПОЛОЖИХА КЛЕТВА

четвъртък, 07 ноември 2019 334

Кметът на Община Луковит Иван Грънчаров, общинските съветници и кметове на кметства встъпиха в длъжност с полагане на клетва пред областния управител на Ловеч Ваня Събчева. Тържествената церемония се състоя в зала „Луковит“ на 06 ноември 2019 г.

След произнасянето на клетвата, за трети пореден път областен управител връчи на г-н Грънчаров символа на местната власт – огърлицата на кмета.

Съгласно закона първото заседание на Общински съвет Луковит бе водено от доайена сред общинските съветници – г-н Гаврил Трифонов. Избра се тричленна комисия с председател г-н Димитър Монев, която произведе тайно гласуване за избор на председател на местния общински съвет. Вотът на съветниците определи д-р Данаил Динков за председател на Общински съвет Луковит, мандат 2019-2023 г.

На първото заседание се избра и комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет.

Съгласно Правилника за отличията председателят връчи значки на Луковит на новоизбраните кметове и общински съветници, които да носят в приемното си време, на заседания, на национални и местни празници.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ – КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, МАНДАТ 2019-2023 г.
Кмет на Община Луковит – Иван Димитров Грънчаров
Общински съветници
Председател на Общински съвет Луковит
– Данаил Иванов Динков

Анахид Юлианова Михайлова
Бистра Христова Лазарова
Владимир Веселинов Даскалов
Гаврил Николов Трифонов
Галя Цветанова Лилова
Георги Антонов Антонов
Георги Митков Миленков
Диана Димитрова Дончева
Димитър Маринов Монев
Илиан Асенов Цаков
Искрен Павлов Калчев
Маргарита Величкова Михайлова
Павлин Йовков Йотов
Соня Крумова Филипова-Димитрова
Стефчо Джингов Алипиев
Цветозар Стаменов Христов

Кметове на кметства

Кмет на кметство Бежаново – Калоян Станиславов Димов
Кмет на кметство Беленци – Ангел Красимиров Ангелов
Кмет на кметство Дерманци – Галина Димитрова Спасова
Кмет на кметство Карлуково – Васил Христов Тодоров
Кмет на кметство Петревене – Николай Веселинов Георгиев
Кмет на кметство Румянцево – Нина Георгиева Вацова
Кмет на кметство Тодоричене – Валентин Маринов Петков
Кмет на кметство Торос – Димо Йотов Тодоров
Кмет на кметство Ъглен – Красимир Вътков Кръстев

 

 


Споделете:

Свалете в PDF