НОВИ ЗАПОВЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 15 ЮЛИ

сряда, 01 юли 2020 248

С Решение № 418 от 25 юни 2020 г. Министерски съвет удължи срока на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.

Във връзка с удължения срок министърът на здравеопазването издаде нови заповеди на 30 юни. Разпоредбите влизат в сила от 01 юли и определят временните противоепидемични мерки в страната, задълженията на работодателите/органите по назначаване и собствениците/управителите на обекти с обществено предназначение, задължителната изолация и/или болнично лечение и влизането на лица на територията на Република България.

С пълния текст на заповедите на министър Ананиев може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-371/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев


Споделете:

Свалете в PDF