НАСТЪПИ ЕТАП „ВОСЪЧНА ЗРЯЛОСТ“ НА ЖИТНИТЕ МАСИВИ, СЕЗОНЪТ Е ПОЖАРООПАСЕН ОТ 1 ЮНИ ДО 31 ОКТОМВРИ

понеделник, 03 юни 2024 178

Със Заповед № 342/03.06.2024 г. кметът на Община Луковит обяви настъпването на етап „Восъчна зрялост“ на посевите от житни култури. Фазата е определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч с писмо с Изх.№ РД-12-02-903 от 30 май 2024 г.

Всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейност в близост до тях, следва да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изм. ДВ. бр. 17 от 23 февруари 2018 г.

Периодът от 10 юни до 31 октомври 2024 г. е определен за пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на област Ловеч, съгласно Заповед №РД-04-117/30.05.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Ловеч. Във връзка с това кметът издаде Заповед №341/03.06.2024 г. за провеждане на съответните организационни и технически мероприятия в населените места на територията на община Луковит.

С пълния текст на двете заповеди на кмета на Община Луковит може да се запознаете в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед №341/03.06.2024 г.

Заповед № 342/03.06.2024 г.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/