НАПРЕДВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВАТА ПРИСТРОЙКА КЪМ СГРАДАТА НА НУ „ИНЖ. Г. ИВ. ВЪЛКОВ“

четвъртък, 08 октомври 2020 120

С бързи темпове вървят строително-монтажните работи, свързани с пристрояване към съществуваща сграда на Начално училище „Инж. Г. Ив Вълков“ в гр. Луковит. Средствата в размер на 500 000 лв. са отпуснати по бюджета на Община Луковит с Постановление на Министерски съвет №348 от 18.12.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

Пристрояването е едноетажно, с разгъната застроена площ 220 кв. м и цели увеличаване капацитета на училищната сграда. Новоизграждащата се пристройка е със стоманобетонна скелетна конструкция, съпътстваща с всички части на ново строителство – ВиК, ОВК, електро и ЕЕ. Тя ще бъде долепена северно на учебната сграда към съществуваща учителска стая и учебен кабинет, като учителската стая ще се реконструира с цел обособяване на топла връзка.

Пристройката включва две учебни стаи, учителска стая, административно помещение, коридор, свързващ съществуващата сграда и пристройката и евакуационен изход към двора. За връзка с двора на училището ще се изгради външно еднораменно стоманобетонно стълбище. Осигуряването на достъпност е решено с механизиран катерач за преодоляване на стълби със специално предназначение за хора с увреждания. Устройството е мобилно и може да се използва и при останалите изходи на сградата.


Споделете:

Свалете в PDF