На 8 ноември 2011 г. (Архангеловден) областният управител на област Ловеч г-жа Ваня Събчева

вторник, 14 май 2013 1326

На 8 ноември 2011 г. (Архангеловден) областният управител на област Ловеч г-жа Ваня Събчева свика първото заседание на Общински съвет Луковит за полагане на клетва на новоизбрания кмет на община Луковит Иван Грънчаров, общинските съветници и кметовете на кметства мандат 2011-2015 г. Заседанието се състоя в сградата на Общинска администрация Луковит. Досегашният кмет на общината Петър Нинчев тържествено предаде огърлицата на местната власт на новоизбрания градоначалник г-н Грънчаров в присъствието на областния управител г-жа Събчева, заместник областния управител С. Данков, представители на Общинската избирателна комисия, Общинската администрация, социални институции, местните бизнес среди и граждани. За председател на Общинския съвет беше избран Калин Димитров Василев – общински съветник от квотата на ПП „Герб”. Съгласно Правилника за отличията на Общински съвет Луковит председателят връчи значки на Луковит на новоизбраните кметове и общински съветници, които да носят в приемното си време, по време на заседания, на национални и местни празници.

ОБЩИНА ЛУКОВИТ – КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2011-2015 г.
Кмет на община Луковит – Иван Димитров Грънчаров
Общински съветници
Атанас Георгиев Граждански
Васил Венков Василев
Гаврил Николов Трифонов
Галина Любенова Стоянова
Георги Антонов Антонов
Георги Митков Миленков
Данаил Иванов Динков
Димитър Маринов Монев
Ивайло Радоев Маринов
Ивайло Стилиянов Иванов
Иван Василев Иванов
Иван Руменов Иванов
Калин Димитров Василев
Нели Петкова Петрова
Нина Георгиева Вацова
Пенка Костова Стоева
Райко Колев Райков
Росица Валентинова Георгиева
Стефан Христов Бойнин
Стефчо Джингов Алипиев
Царина Маринова Петкова-Нинова
Кметове на кметства
Васил Ботев Ботев – кмет на кметство Торос
Васил Димитров Вълов – кмет на кметство Карлуково
Калоян Станиславов Димов – кмет на кметство Бежаново
Марин Петков Кунчев – кмет на кметство Тодоричене
Николай Веселинов Георгиев – кмет на кметство Петревене
Николай Стоянов Зашев – кмет на кметство Дерманци
Стефка Петкова Николова – кмет на кметство Румянцево
Таня Петкова Гетова – кмет на кметство Ъглен
Фанка Асенова Атанасова – кмет на кметство Беленци.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/