НА 29 ЮНИ ОТБЕЛЯЗВАМЕ ДЕНЯ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

сряда, 24 юни 2020 198

На 29 юни отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата. Датата е избрана ненапразно. Черната статистика показва, че летните месеци юли и август са най-тежките по отношение на смъртни случаи.

Тази година Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е разработила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустима скорост на движение.

Община Луковит призовава за спазване на правилата на движение по пътищата, за отговорно и толерантно шофиране.

Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност и зависи от всички нас.


Споделете:

Свалете в PDF