МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕДЕ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ПЕРИОДА 01 ЮНИ – 31 ЮЛИ 2021 Г.

петък, 28 май 2021 143

Министерският съвет прие Решение № 426/26.05.2021 г. за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност, при постигнат към момента несъществен имунизационен обхват.

Във връзка с удължения срок министърът на здравеопазването издаде нови заповеди на 27 май. Разпоредбите влизат в сила от 01 юни и определят временните противоепидемични мерки в страната до 31 юли включително.

С пълния текст на заповедите на министър Кацаров може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров


Споделете:

Свалете в PDF