Краткотрайни ремонтни работи в Луковит по улици „Възраждане“, „Момчилец“, „Любен Каравелов“ и „Асен Златаров“

четвъртък, 09 ноември 2017 1034

Изпълнителят на ремонта на път I-3 „Граница с ОПУ Плевен-Луковит-Петревене-Румянцево“ от км 137+830 до км 149+800 ДЗЗД „ТРЕЙС ПРИБОР“ информира, че в периода от 10 до 30 ноември 2017 г. ще бъдат извършени краткотрайни ремонтни работи на главния път в Луковит по пътното платно на улици „Възраждане“, „Момчилец“, „Любен Каравелов“ и „Асен Златаров“.

За тази цел ще бъде въведена временна организация на движението при спазване изискванията на Наредба 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, приложение №15 към чл.60.

 


Споделете:

Свалете в PDF