КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БЕЖАНОВО ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧЕН ВЗРИВ НА ХЕПАТИТ А

петък, 16 октомври 2020 130

Във връзка с регистриран епидемичен взрив на хепатит А в с. Бежаново, кметът на Община Луковит издаде Заповед №533/16.10.2020 г., с която въвежда следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на селото:

  1. Забранява се провеждането масови мероприятия и всякакви други групови събирания и прояви, в т.ч. семейни празненства и религиозни събрания, с участието на повече от 5 /пет/ човека, като се спазват санитарно-хигиенни изисквания и разстояние не по-малко от 1,5 м един от друг;
  2. Забранява се посещението и събирането в закрити и открити помещения (търговски обекти, паркове, площади, стадиони, детски площадки, игрища, дворове на обществени сгради и др.) на повече от 5 /пет/ лица. На обществени места лицата да спазват висока лична хигиена и всички изисквания съобразно извънредната епидемична обстановка в страната;
  3. Звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметът на кметство Бежаново и служителят на РУ на МВР-Луковит, отговарящ за с. Бежаново, заедно и/или поотделно да следят за спазването на противоепидемичните мерки и за изпълнение на настоящата заповед;
  4. Собствениците/управителите на производствени, търговски обекти и обекти в сферата на услугите на територията на село Бежаново стриктно да изпълняват дейностите по дезинфекция на общите части на помещенията, да засилят контрола по спазване на въведените в страната противоепидемични мерки и да определят отговорник/отговорници за следене на спазването им.

 

Заповед №533 от 16.10.2020 г. на Кмета на Община Луковит


Споделете:

Свалете в PDF