ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 НОЕМВРИ, НОВИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

четвъртък, 01 октомври 2020 91

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Във връзка с удължения срок министърът на здравеопазването издаде нови заповеди на 30 септември, като разпоредбите влизат в сила от 01 октомври.

С пълния текст на заповедите на министър Ангелов може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-547/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Заповед № РД-01-549/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов


Споделете:

Свалете в PDF