Ивон Маринова е председател на Общинския ученически съвет за учебната 2022/2023 година

петък, 25 ноември 2022 152

Деветокласничката от ПГСС „Сергей Румянцев“ Ивон Маринова стана председател на Общинския ученически съвет за учебната 2022/2023 г.

Съставът на съвета се избира ежегодно на учредително събрание, инициирано от Община Луковит. В събранието участват ученици делегати, които са предварително излъчени от училищата в Луковит, Дерманци, Торос и Румянцево.

За заместник-председател и секретар на Общинския ученически съвет бяха избрани възпитаниците на СУ „Алеко Константинов“ Дарен Янчев и Стефан Колев.

Учредителното събрание гласува правилник за дейността на младежката организация, обсъди план на мероприятията и определи три комисии – „Образование и спорт“, „Връзки с обществеността, медии и благотворителност“ и „Екология и околна среда“.


Споделете:

Свалете в PDF