ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 15 юни 2022 209

Община Луковит уведомява, че Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч предостави График за годишните прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, които областната дирекция ще извърши през месец юни 2022 г. по населени места на територията на община Луковит.

Всички кметове на кметства и кметски наместници следва да известят по места собствениците на земеделска и горска техника (срещу подпис) за датите, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на технически прегледи.

ГРАФИК
за годишните технически прегледи, извършвани от ОДЗ-Ловеч
на територията на община Луковит през месец юни 2022 г.

Дата

Населено място, фирма

Място на ГТП /контрола/

Време на провеждане

/от …ч. до ч…./

21.06.2022

Луковит

„Плодородие Луковит“ ООД

10:30 – 16:30

22.06.2022

Бежаново

Стопански двор

10:30 – 11:30

22.06.2022

Дерманци

Стопански двор

12:00 – 13:30

22.06.2022

Торос

Кметство

14:00 – 16:30

23.06.2022

Карлуково

Кметство

10:30 – 12:30

23.06.2022

Петревене

Кметство

13:00 – 16:30

24.06.2022

Румянцево

Стопански двор

10:30 – 16:30


Споделете:

Свалете в PDF