Домашният социален патронаж в Луковит вече работи с ново оборудване

вторник, 28 ноември 2017 2348

На 24 ноември 2017 г. беше доставено и монтирано ново оборудване в Домашния социален патронаж в Луковит. Обществената кухня вече разполага с модерни уреди на обща стойност 26 388 лв.

Оборудването включва три професионални готварски печки, всяка от които е с ел. фурна с мощност 6,3 kW и шест газови горелки, с регулация на температурата до 290° С и със защита от нежелано изтичане на газ. Доставени са също зеленчукорезачка с пет различни ножа към нея и пасатор с приставка за пасиране и с капацитет до 23 литра. Монтиран е и вертикален хладилен шкаф.

Новите уреди са закупени в изпълнение на общинския проект „Модернизиране на кухненското оборудване на Домашен социален патронаж в община Луковит“, който бе одобрен и финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Фондът осигури средства в размер на 23 749.20 лв., а Общински съвет Луковит отпусна още 2 638.80 лв. за съфинансиране на проекта.

С новото оборудване ще се подобри качеството на предоставяните социални услуги, ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд, ще се повиши енергийната ефективност. Очаква се и повишаване броя на потребителите, които към момента са 382 души от цялата община.


Споделете:

Свалете в PDF