ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРАЗНУВАТ „ЗАЕДНО – РЪКА ЗА РЪКА“

петък, 19 май 2023 556

Общ празник „Заедно – ръка за ръка“ се проведе днес в Детска градина „Звънче“ гр. Луковит. Присъстваха заместник-кметът на общината Цветенка Хаджиева, представители на общинската администрация и част от екипа на МИГ Луковит-Роман.

Публичното събитие ознаменува финала на проект BG05M2OP001-3.022-0003-C03 „Ръка за ръка“ по ОП НОИР, който детското заведение осъществява в продължение на две години в партньорство с ДГ „Зорница“ с. Торос, по процедура BG05M2OP001-3.022 „МИГ Луковит-Роман: Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман“.

Проектните дейности имаха за цел да бъдат привлечени, обхванати и задържани всички деца от маргинализирани групи, подлежащи на детска градина, да се осигури условия за ранното им интегриране и социализиране в образователната система чрез включването им в разнообразни дейности с децата от мнозинството и да им се гарантира равен достъп, качествено образование, съхраняване и развиване на културната им идентичност.

През последните дни в двете образователни институции се проведе Детски фестивал на клубовете „Многознайко“, „Монтесори“, „Малчугани-майсторани“ и „Празнуваме заедно“. Днешната съвместна изява, организирана от учителите под ръководството на директорите Рени Колева и Ралица Цочева, даде възможност на клубовете да покажат най-доброто от своята дейност. На заключителна конференция бяха представени резултатите от изпълнението на проекта.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/