ДЕТСКАТА ЯСЛА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОТВАРЯТ ОТ 1 ЮНИ

петък, 22 май 2020 454

Детската ясла и детските градини на територията на община Луковит се отварят за посещение на деца от 01.06.2020 г., понеделник. Това разпореди кметът на Община Луковит със своя Заповед № 251/21.05.2020 г.

Директорите на институциите трябва да създадат организация по изпълнение Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Съгласно заповедта на г-н Иван Грънчаров в срок до 29 май 2020 г. в детската ясла и детските градини на територията на общината следва да бъдат изпълнени всички разпоредени от компетентните органи подготвителни противоепидемични мерки за гарантиране на безопасен прием и работа с деца.

Министерството на образованието и науката с писмо № 9105-173/20.05.2020 г. разпространи до кметовете на общини и регионалните управления на образованието указания относно Мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване приема на деца, както и образец на формуляр за информирано съгласие на родителите.

 

Заповед № 251/21.05.2020 г. на кмета на Община Луковит Иван Грънчаров

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Образец на информирано съгласие на родителите


Споделете:

Свалете в PDF