16 ноември - Международен ден на толерантността

вторник, 14 май 2013 1494

„Парадоксът на нашето време е, че имаме високи сгради, но ниска търпимост, широки магистрали, но тесни възгледи.” Джордж Гарлин (американски комик) 

Международният ден на толерантността - 16 нември, беше отбелязан с тържествен концерт-спектакъл в НЧ „Съзнание 1895” гр. Луковит, подготвен от учениците НУ „инж. Георги Иванов Вълков”, съвместно с ученици от СОУ „Алеко Константинов”. Гости на празника бeше кмета на Община Луковит – г-н Иван Грънчаров. Присъстваха ученици, родители и други гости
  Г-жа Габриела Пейчева - учител в НУ „инж. Г. Вълков”, изнесе лекция, придружена с  презентация, на тема „Етническа толерантност”. Толерантността – едно толкова използвано днес понятие все още се нуждае от разбиране и обяснение. По достъпен за малките ученици начин сложната и многообразна тема за толерантността беше разгледана в контекста на идеята, че трябва да се харесваме такива, каквито сме, да приемем различието в другия и да бъдем толерантни във взаимоотношенията си, чувствителни и толерантни към различията на етносите. Г-жа Геновева Цветкова – ръководител на клуб ,,Култура и традиции на етносите” и г-жа Йорданка Иванова – педагогически съветник в НУ,,инж.Вълков”, заедно със своите възпитаници от проекта „Ученическите Оскари – диалог между културите в община Луковит” подготвиха песни, танци и театрални сценки. Учениците от Клубовете „Дeкупаж” с ръководител г-жа Калинка Калчева и г-жа Стефка Георгиева подредиха изложба от изработените от тях предмети.
Децата от ОУ при Дом за деца с физически увреждания в гр. Луковит поздравиха своите връстници със сценката „Градината на народите”.
  По време на празника всички деца изживяха заедно мигове на човешко добруване, без значение от своите различия, начин на мислене и етническа принадлежност.
Денят на толерантостта беше отбелязан тържествено и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново. Гост на празника беше г-н Райко Райков – началник РИО на МОН – гр. Ловеч. Учениците – участници в проекта, в клуб „Декупаж” – с ръководител Мая Николова, и клуб „Култура и традиции на етносите” – с ръководител Добринка Дончева, изненадаха ученици, родители и гости с красиво изработени предмети и песни и танци на различните етноси.

Проект BG051P0001-4.1.03-0176 „Ученическите Оскари – диалог между културите в община Луковит”, се изпълнява от НУ ”Инж. Вълков” гр. Луковит, като водеща организация, съвместно със СОУ „Алеко Консаттинов” гр. Луковит и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Бежаново. Партньор по проекта е Община Луковит.


Споделете:

Свалете в PDF
https://www.livechatalternative.com/