Нормативни актове


НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Прочетете наредбата

 

Закон за управление на етажната собственост

Изтеглете закона от тук

https://www.livechatalternative.com/