Население


НАСЕЛЕНИЕ

Население по постоянен и настоящ адрес към 15.03.2024 година

населено място

постоянен адрес

настоящ адрес

постоянен и настоящ адрес в същото НМ

гр. Луковит

10 101

9 205

8 750

с. Бежаново

1 325

1 379

1 197

с. Беленци

452

460

380

с. Дерманци

2 323

2 239

1 989

с. Дъбен

68

114

59

с. Карлуково

599

695

549

с. Петревене

657

728

587

с. Пещерна

61

87

52

с. Румянцево

775

771

641

с. Тодоричене

382

438

327

с. Торос

1 459

1 453

1 258

с. Ъглен

672

700

578

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

18 874

18 269

16 367

 

Справка на населението за периода 2015 - 2023 година на община Луковит

По години

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2021

2022

2023

Постоянен адрес – брой

19 900

19 760

19 599

19 453

19 359

19 353

19 198

19 041

18 901

Настоящ адрес – брой

18 645

18 628

18 451

18 429

18 418

18 435

18 480

18 392

18 279

https://www.livechatalternative.com/