Население


Население по постоянен и настоящ адрес към 24.01.2022 година

населено място

постоянен адрес

настоящ адрес

гр. Луковит

10 211

9 328

с. Бежаново

 1 313

 1 353

с. Беленци

    457

467

с. Дерманци

 2 323

2 242

с. Дъбен

      74

125

с. Карлуково

    620

699

с. Петревене

    631

702

с. Пещерна

      63

88

с. Румянцево

    767

755

с. Тодоричене

    396

434

с. Торос

 1 481

 1 450

с. Ъглен

705

749

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

19 041

18 392

 

Справка на населението по постоянен и настоящ адрес за периода

2014 - 2022 година на община Луковит

 

По години

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

Постоянен адрес – брой

20 041

19 900

19 760

19 599

19 453

19 359

19 353

19 198

19 041

Настоящ адрес – брой

18 751

18 645

18 628

18 451

18 429

18 418

18 435

18 480

18 392