Население


НАСЕЛЕНИЕ

Население по постоянен и настоящ адрес към 24.01.2023 година

населено място

постоянен адрес

настоящ адрес

гр. Луковит

10 169

9 294

с. Бежаново

1 326

1 372

с. Беленци

457

   468

с. Дерманци

2 337

2 249

с. Дъбен

73

   118

с. Карлуково

609

   704

с. Петревене

644

   709

с. Пещерна

63

     86

с. Румянцево

772

   765

с. Тодоричене

389

429

с. Торос

1 469

1 445

с. Ъглен

676

708

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

18 984

18 347

 

Справка на населението по постоянен и настоящ адрес за периода

2015 - 2023 година на община Луковит

По години

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2021

2022

2023

Постоянен адрес – брой

19 900

19 760

19 599

19 453

19 359

19 353

19 198

19 041

18 984

Настоящ адрес – брой

18 645

18 628

18 451

18 429

18 418

18 435

18 480

18 392

18 347