Население


Население по постоянен и настоящ адрес към 05.02.2018 година

населено място

постоянен адрес

       настоящ адрес

с. Бежаново

      1 316

             1 394

с. Беленци

         447

                439

с. Дерманци

      2 373

             2 197

с. Дъбен

           96

                114

с. Карлуково

         612

                645

с. Торос

      1 559

             1 501

гр. Луковит

     10 441

             9 470

с. Петревене

          611

                674

с. Пещерна

            82

                  92

с. Румянцево

          753

                690

с. Тодоричене

          417

                448

с. Ъглен

          746

                765

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

     19 453

           18 429

 

Справка на населението по постоянен и настоящ адрес за периода    

2014 - 2018 година на Община Луковит

по години

към

месец февруари

   

    2014

     

     2015

  

    2016         

  

     2017

 

    2018

Постоянен адрес - брой

  20 041

   19 900

  19 760

   19 599

  19 453

Настоящ адрес – брой

  18 751

   18 645

   18 628

   18 451

  18 429