Население


НАСЕЛЕНИЕ

Население по постоянен и настоящ адрес към 15.09.2023 година

населено място

постоянен адрес

настоящ адрес

постоянен и

настоящ адрес

в същото НМ

гр. Луковит

10 133

 9 217

  8 767

с. Бежаново

  1 338

 1 394

  1 209

с. Беленци

     458

 465

     386

с. Дерманци

  2 332

 2 235

  1 984

с. Дъбен

       72

 115

       60

с. Карлуково

      612

 712

     563

с. Петревене

      649

 720

     577

с. Пещерна

        61

86

       52

с. Румянцево

      772

 763

     632

с. Тодоричене

      386

    437

     329

с. Торос

   1 468

 1 450

  1 257

с. Ъглен

     675

    710

     587

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

18 956

18 304

16 403

 

Справка на населението за периода 2015 - 2023 година на община Луковит

По години

2015

2016

2017

2018

2019

2022

2021

2022

2023

Постоянен адрес – брой

19 900

19 760

19 599

19 453

19 359

19 353

19 198

19 041

18 956

Настоящ адрес – брой

18 645

18 628

18 451

18 429

18 418

18 435

18 480

18 392

18 304

https://www.livechatalternative.com/