Население


Население по постоянен и настоящ адрес към 25.01.2021 година

населено място

постоянен адрес

       настоящ адрес

с. Бежаново

      1 311

             1 377

с. Беленци

         453

                455

с. Дерманци

      2 350

             2 276

с. Дъбен

           82

                135

с. Карлуково

         627

                688

с. Торос

      1 507

             1 481

гр. Луковит

     10 272

             9 339

с. Петревене

          642

                718

с. Пещерна

            68

                  87

с. Румянцево

          761

                716

с. Тодоричене

          400

                434

с. Ъглен

          725

                774

ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

     19 198

           18 480

 

Справка на населението по постоянен и настоящ адрес за периода    

2014 - 2021 година на община Луковит

 

По години

   

    2014

     

     2015

  

    2016    

  

     2017

 

    2018

  

    2019     

  

     2020

 

    2021

Постоянен адрес – брой

  20 041

   19 900

  19 760

   19 599

  19 453

  19 359

  19 353

  19 198

Настоящ адрес – брой

  18 751

   18 645

   18 628

   18 451

  18 429

  18 418

  18 435

  18 480