Население


Население по постоянен и настоящ адрес към 04.02.2016 година

населено място постоянен адрес настоящ адрес
с. Бежаново 1 350 1 429
с. Беленци 464 456
с. Дерманци 2 411 2 211
с. Дъбен 104 119
с. Карлуково 619 634
с. Торос 1 592 1 506
гр. Луковит 10 541 9 529
с. Петревене 614 672
с. Пещерна 88 105
с. Румянцево 789 724
с. Тодоричене 439 467
с. Ъглен 749 776
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА 19 760 18 628

 

Справка на населението по постоянен и настоящ адрес за периода 2006 - 2016 година Община Луковит

по години към месец февруари 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
постоянен адрес - брой 21 144 20 911 20 748 20 641 20 530 20 421 20 250 20 146 20 041 19 900 19 760
настоящ адрес - брой 20 831 20 600 20 473 20 255 20 009 19 459 19 150 18 893 18 751 18 645 18 628

 

Население по настоящ адрес, възраст и пол на Община Луковит за периода 2006 – 2016 година

по години към месец февруари настоящ адрес общо мъже  жени деца до 7 г. деца от 7 до 13 г. деца от 14 до 17 г. жени - възраст от 18 до 58 г. мъже - възраст от 18 до 63 г. жени - възраст над 58 г. мъже - възраст  над 63 г.
2006 г. 20831 10245 10586 1768 1654 1184 5219 6127 3167 1712
2007 г. 20600 10159 10441 1760 1611 1181 5155 5968 3139 1786
2008г. 20472 10069 10403 1778 1607 1144 5107 5929 3127 1780
2009 г. 20255 9954 10301 1796 1588 1077 5204 5869 2955 1766
2010 г. 20009 9825 10184 1797 1602 1033 5112 5779 2932 1754
2011 г. 19459 9549 9910 1761 1622 965 4908 5568 2903 1732
2012 г. 19149 9405 9744 1694 1693 878 4792 5484 2885 1723
2013 г. 18893 9279 9614 1663 1737 776 4730 5414 2857 1716
2014 г. 18751 9211 9540 1627 1736 795 4681 5322 2834 1756
2015 г. 18645 9154 9491 1560 1729 840 4653 5304 2836 1723
по години към месец февруари настоящ адрес общо мъже  жени деца под 7 г. деца от 7 до 13 г. деца от 14 до 17 г. жени - възраст от 18 до 59 г. мъже - възраст от 18 до 62 г. жени - възраст над 60 г. мъже - възраст  над 63 г.
2016 г. 18628 9177 9451 1523 1745 892 4630 5323 2819 1696