Местни избори 2019 г.


Заповеди

Заповед №434/31.10.2019 г. относно график на предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии при произвеждане на II тур

Заповед №428/29.10.2019 г. относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормалната обстановка при произвеждане на II тур

Заповед №427/29.10.2019 г. относно обявяване на списъците на заличените лица за произвеждане на II тур на Местни избори на 03 ноември 2019 г.

Заповед №413/23.10.2019 г. относно закриване на избирателна секция в МБАЛ Луковит

Заповед №409/21.10.2019 г. относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка в изборния ден

Заповед №410/21.10.2019 г. относно график на предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии

Заповед №404/16.10.2019 г. относно обявяване на списъците на заличените лица

Заповед №399/14.10.2019 г. относно закриване на избирателна секция №111900028

Заповед №394/09.10.2019 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви

Заповед №378/26.09.2019 г. относно провеждането на предизборната кампания

Заповед №352/16.09.2019 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци част I

Заповед №337/28.08.2019 г. относно образуване на избирателни секции, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адреси

Приложение №1 за определяне обхват на избирателните секции към Заповед №337/28.08.2019 г.

Заповед №338/29.08.2019 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци


Списъци

Списък на заличените лица от избирателните списъци (чл. 39, ал. 1 от ИК) - II тур
Списък на заличените лица от избирателните списъци  (чл. 39, ал. 1 от ИК)
Избирателен списък - част I, за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. (по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс)


Покани

Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Луковит /публикувано на 12.08.2019 г./
Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на община Луковит /публикувано на 12.09.2019 г./


Съобщения

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването /публикувано на 22.10.2019 г./
Обучение на секционнните избирателни комисии
Съобщение на основание Указ №163 от 10.07.2019 г. на Президента на Република България /публикувано на 30.08.2019 г./
Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври


Разяснителна кампания

С цел разясняване правата и задълженията на гражданите, ЦИК изработи:

ВИДЕОКЛИПОВЕ
БАНЕРИ

https://www.livechatalternative.com/