Местни данъци и такси


СЪОБЩЕНИЯ по чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЯ по реда на чл.182, ал.3, т.2 от ДОПК

 

Заповед №587 от 29.10.2021 г. относно вида на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на Община Луковит за 2022 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит

ДЕКЛАРАЦИЯ на основание Решение № 153/04.12.2008г. на ОбС гр. Луковит


 

Банкова сметка за плащане на местни данъци и такси:

Обединена Българска Банка град Луковит

BIC UBBSBGSF

IBAN BG88UBBS80028450104010

 

Код за вид плащане

Д-к недвижими имоти  44 21 00
Д-к превозни средства 44 23 00
Такса бит. отпадъци 44 24 00
Д-к при придобиване 3% 44 25 00
Глоби 44 65 00
Адм. услуги 44 80 07
Патент 44 14 00

 

Проверка на задължения за местни данъци и такси