Магията на Панега

петък, 11 август 2017 5118

„Магията на Панега" интегрира в едно цяло уникалните природни карстови образувания по долината на река Златна Панега с културно-историческото наследство в региона и разнообразните възможности за алтернативен, приключенски, спелеоложки и познавателен туризъм. Край Златна Панега за всеки ще се намери преживяване – и за любителите на екстремните спортове, и за търсачите на уникални забележителности, и за любителите на историята, и за почитателите на колоритните празници и хубавата кухня...

Туристически маршрут „Магията на Панега":

 - Карстов извор Глава Панега, село Златна Панега, община Ябланица;

 - Къща-музей на поета Сергей Румянцев, село Румянцево, община Луковит;

 - „Скулптури на открито", село Петревене, община Луковит;

 - Крайречен ландшафтен парк „Панега" (долината на река Златна Панега, местността Котлен – най-ясно изразеният и впечатляващ стар меандър в България, наричан от специалистите „старицата", преминаване през каньона);

 - Устието на река Златна Панега в река Искър, град Червен бряг.

Преходът е с автомобил и пешеходен (в определени участъци) за около 8 часа. Има възможност за обхождане с велосипед.

Единният регионален туристически продукт „Магията на Панега" е създаден по проект „Магията на долината на Панега" - Маркетинг на туристическа дестинация Луковит – Ябланица – Червен бряг". Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма" и има за цел да повиши ефективността на регионалния маркетинг на територията на трите съседни общини - Луковит, Ябланица и Червен бряг, основаващ се на общи природни, географски, социално-икономически, културни и други ресурси.

КАТАЛОГ

 
 

https://www.livechatalternative.com/