ЗАПОВЕД № РД-01-140 ОТ 19 МАРТ 2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

петък, 20 март 2020

Със Заповед № РД-01-140/20.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев изменя и допълва своя Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г., като

  • В точка 1.1  изменя буква „а“ така: „а) за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване: за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача. По време на карантинния период българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, имат право: да се намират в кабината на тежкотоварния автомобил, да го управляват и да извършват товаро-разтоварни дейности; да напуснат територията на Република България преди да е изтекъл карантинният период, когато напускат територията за извършването на международен превоз“.
  • Създава буква „в“: „в) Времето на преминаване през територията на страната на българските граждани, водачи на тежкотоварни автомобили, които преминават транзитно,  не може да надвишава 24 часа“.
  • Изменя образеца на предписанието по точка 13.

 

Заповед №РД-01-140/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/