ЗАПОВЕД № РД-01-139 ОТ 19 МАРТ 2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

четвъртък, 19 март 2020

Със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев изменя своя Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. като отменя точка 9 и създава нова точка 1а, с която:

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1 – 1,5 м между лицата.

Заповед №РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/