Всяка събота в Луковит ще функционира кооперативен пазар само за регистрирани земеделски производители

петък, 10 април 2020

Във връзка със Заповед №РД-01-179/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Община Луковит създаде организация за функциониране на кооперативен пазар всяка събота от 08:00 до 13:00 часа. За целта ще се ползват терените на Общинския пазар в град Луковит.

На пазара ще се допускат само регистрирани производители за директна доставка на посадъчен материал до краен потребител. Няма да се допускат прекупвачи на плодове, зеленчуци и други стоки. Задължително условие за производителите и клиентите е носенето на лични предпазни средства. Спазването на противоепидемичните мерки ще се следи строго от екипи на Общинския временен оперативен щаб.

С цел навременното разпределяне на пазарните площи съобразно мерките за отстояние, Община Луковит предоставя на производителите следния телефонен номер за предварителни заявки и уточнения – 0888 663253.

https://www.livechatalternative.com/