ВРЕМЕННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

четвъртък, 19 март 2020

На 19 март 2020 г. Временният оперативен щаб при Община Луковит проведе заседание с участието на кметовете и кметските наместници по населени места. Обсъдени бяха въведените мерки и предприетите дейности с цел опазване здравето и живота на жителите на общината.

Председателят на щаба, заместник-кметът Георги Георгиев акцентира на изпълнението на Заповед №164/17.03.2020 г. на Кмета на Община Луковит, в която са обобщени и подробно разписани задълженията и препоръките за ограничаване риска от разпространението на COVID-19. Коментирани бяха всички точки от заповедта.

Секретарят Камелия Василева уточни, че оттук нататък на общинската интернет страница www.lukovit.bg ще се публикуват заповедите на висшестоящите органи и щабът своевременно ще осъществява контрол на територията на общината по спазването на техните разпоредби.

Управителят на МБАЛ-Луковит – д-р Иван Иванов, съобщи, че в общината до този момент няма регистрирани случаи на коронавирус инфекция. В общинската болница е въведен строг режим, пълен контрол се осъществява и в „Спешна помощ“. „Този вирус не е открит днес, но това е мутант, който ни изненада. Няма специфична терапия. Протича много бързо. Най-важното е да се спазва дисциплината и карантината“, каза д-р Иванов.

Началникът на група „Охранителна полиция“ – ст. инспектор Пламен Петков, информира, че ежедневно се извършват проверки на лицата, поставени под карантина, като резултатите от проверката се подават към прокуратурата.

Заместник-кметът Цветенка Хаджиева обърна внимание, че на територията на общината са закрити всички пунктове за раздаване на „топъл обяд“. Съгласно инструкциите на РЗИ-Ловеч действащ остава само един регистриран пункт, находящ се в града, на ул. „Момина сълза“ №20. Останалите потребители на услугата „Обществена трапезария“ ще получават доставката на топлия обяд на адрес, „до врата“. За целта г-жа Хаджиева възложи на кметовете и кметските наместници да определят служител, който да придружава шофьорите до всеки дом в съответното населено място.

Във връзка с разкритата от Община Луковит допълнителна социална услуга за доставяне на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства на лица от уязвимите групи, кметовете и кметските наместници в рамките на деня ще определят отговорници по предоставянето на услугата и за конкретното населено място ще оповестят телефон за заявка. В селата без аптеки заявените лекарства ще се доставят от града.

По предложение на Секретаря Камелия Василева, щабът ще сезира РЗИ-Ловеч за по-бързо предоставяне на информация за лицата, които се поставят под карантина. Тя напомни, че тези от тях, които нямат близки и не разчитат на съседи или приятели, могат да се възползват от допълнителната социална услуга на Община Луковит.

Районното управление на МВР ежедневно до 17:00 часа ще подава информация към щаба за резултатите от проверките на карантинираните лица. Кметовете и кметските наместници ще следят и информират щаба и компетентните органи за лица, завърнали се от чужбина. Като това ще важи и за хора с настоящ адрес, различен от постоянния.

Екипи на щаба ще продължават да следят за струпване на хора на обществени места и да сигнализират районното управление. Редовно ще бъдат проверявани също автобусните превозвачи за спазване на изискванията, работещите обекти, банковите клонове и офиси за дезинфекция на банкоматите, както и преустановена ли е работата на автоматите за напитки и храни.

https://www.livechatalternative.com/