Възстановява се работата на пазара за земеделски производители в Луковит от 25 април до второ нареждане

петък, 24 април 2020

Община Луковит уведомява, че от 25 април 2020 г. се възстановява функционирането на пазара за земеделски производители в град Луковит до второ нареждане.

Пазарът ще работи от 08:00 до 13:00 часа. Ще се допускат само регистрирани земеделски производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител. Няма да се допускат прекупвачи на плодове, зеленчуци и други стоки.

Движението на пазара ще е еднопосочно. Производителите ще се разполагат на разстояние най-малко 2 метра един от друг. Всеки от тях следва да постави пред изложената продукция ограждение с ленти или по друг подходящ начин. Задължително условие за продавачите и клиентите е носенето на лични предпазни средства.

Цялостната организация по разполагане на производителите ще се определя и ръководи от Общинският временен оперативен щаб, който ще следи и за спазването на противоепидемичните мерки. Чрез ограждения и информационни табели ще бъдат обозначени вход-изходите на пазара, както и посоката на движение в него.

Производителите могат да се свържат за предварителни уточнения с председателя на щаба – зам.-кмет Георги Георгиев, на телефонен номер 0888 663253.   

https://www.livechatalternative.com/