Въвеждат се мерки за недопускане разпространението на COVID-19 в сградата на Община Луковит

петък, 13 март 2020

Във връзка с Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури, Кметът на Община Луковит със своя Заповед №157/12.03.2020 г. разпореди следните превантивни мерки относно работата в сградата на Община Луковит:

 1. Да се оптимизира пропускателният режим в сградата на Общината за външни посетители/потребители на административни услуги. 
 2. Служителите на длъжност „Дежурен Общински съвет по сигурност“ да не допускат свободно преминаване през турникета на външни граждани/потребители на услуги.
 3. При необходимост от лична среща, служителите от общинската администрация да слизат в централното фоайе след извикване от дежурния по вътрешен телефон.
 4. В Информационния център за административно обслужване да не се допуска струпване на чакащи граждани. При наличие на такива, да се спазва минимална дистанция от 1 метър между посетителите.
 5. В Информационния център за административно обслужване и в Дирекция „Местни данъци, такси и бюджет“ да се прилагат следните санитарно-хигиенни мерки:
 • На всеки 15 минути да се дезинфекцират плотовете, разделителните стъкла, помощните маси, бравите и химикалите за граждани;
 • На всеки 60 минути гореспоменатите помещения да се затварят за проветряване и  почистване на подовете;
 • На всеки 60 минути да се дезинфекцират коридорите на първия етаж, централното фоайе и  входните врати на сградата, както и тоалетните.
 1. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти с външни посетители/потребители на услуги, да използват защитна маска, която да сменят на всеки два часа. Периодично да обработват ръцете си с предоставените дезинфекционни препарати.
 2. Провеждането на заседания, работни групи и др. с участието на външни лица да бъде ограничено.
 3. Служители с грипоподобна симптоматика да не се допускат до работното място.
 4. Потребителите на административни услуги да се информират по телефона и при възможност да заявяват административни услуги по електронен път.

Заповед №157/12.03.2020 г. на Кмета на Община Луковит

 
https://www.livechatalternative.com/