УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ НА АНТИТЕЛА ВЕЧЕ ЩЕ СЕ ПРИЗНАВА ЗА „ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ“

сряда, 10 ноември 2021

Със Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. министърът на здравеопазването допълни своя Заповед № РД-01-890/03.11.2021 г. относно действащите временни противоепидемични мерки на територията на Република България.

От четвъртък - 11 ноември, за „зелен сертификат“ на територията на България ще се признава удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Удостоверението ще е валидно 90 дни.

С пълния текст на заповедта на министър Кацаров може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров