УДЪЛЖЕН Е СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

сряда, 01 септември 2021

Във връзка с решението на Министерски съвет за удължаване на извънредната епидемична обстановка до 30 ноември, министърът на здравеопазването издаде две заповеди за продължаване на действащите към момента противоепидемични мерки в страната.

Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. е в сила до 30 ноември, включително.

Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. е в сила до 10 септември, включително.

С пълния текст на заповедите на министър Кацаров може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

https://www.livechatalternative.com/