СЪС ЗАПОВЕД НА РЗИ СЕ ВЪВЕЖДАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 23 ЮЛИ – 20 АВГУСТ

петък, 22 юли 2022

В съответствие с новия Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, от утре – 23 юли 2022 г., се въвеждат временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Ловеч съгласно Заповед №РД-01-135/21.07.2022 г. на директора на РЗИ Ловеч, д-р Росица Милчева.

Мерките са със срок до 20 август 2022 г. и включват носенето на защитни маски при посещение на определени обекти (лечебни заведения, аптеки, оптики, дрогерии, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни), спазване на физическа дистанция при струпване на хора на открити обществени места, провеждане на противоепидемични мерки в работни помещения и в обекти с обществено предназначение, засилен сутрешен филтър в детски заведения, ежедневен филтър в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете в прикачения файл към настоящата публикация.

 

Файлове:

pdf - Заповед № РД-01-135/21.07.2022 г.

https://www.livechatalternative.com/