Със заповед на РЗИ се въвеждат временни противоепидемични мерки в област Ловеч

понеделник, 07 февруари 2022

Със Заповед №РД-01-29/03.02.2022 г. на и.д. директор на РЗИ Ловеч – д-р Росица Милчева, са въведени временни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч за срок от две седмици, считано от 00:00 ч. на 07 февруари до 00:00 ч. на 21 февруари 2022 г.

Мерките бяха обсъдени и приети на неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, свикано на 03 февруари от областния управител Виктор Стойчев. Заповедта е съгласувана с главния държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев.

Заповедта въвежда ограничения за използване на не повече от 50 процента от капацитета на обектите и дейностите на закрито, за които се изисква зелен сертификат. Не се допускат посещения на малолетни и непълнолетни лица без придружител – родител или настойник, в заведенията за обществено хранене и в търговските центрове.

Вторият срок започва присъствено за учениците от 1 до 4 клас и за слетите паралелки. Присъствено ще учат и учениците от 7, 8, 10 и 12 клас, но само първата седмица. Те ще преминат на обучение от разстояние в електронна среда за периода от 14 до 18 февруари. За периода от 7 до 11 февруари онлайн занятия ще имат учениците от 5, 6, 9 и 11 клас, за тях присъствен ще е учебният процес през втората седмица.

Въведените мерки може да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

С пълния текст на заповедта може да се запознаете в прикачения файл към настоящата публикация.

 

Файлове:

pdf - Заповед № РД-01-29/03.02.2022 г.