СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪР СЕРБЕЗОВА СЕ ОБЛЕКЧАВАТ ЧАСТ ОТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА

сряда, 23 февруари 2022

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова издаде Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г., с която от 24 февруари се облекчават част от противоепидемичните мерки в страната.

Съгласно заповедта по преценка на собствениците, управителите/организаторите на обекти/мероприятия може в обекта/на събитието да се допускат посетители без изискване да предоставят „зелен сертификат“. Изискването за „зелен сертификат“ остава задължително за персонала на всички обекти с обществено предназначение.

Допуска се посещението на до 12 деца в група при провеждане на присъствени групови занятия за деца в езикови, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи при носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

В доклада на главния държавен здравен инспектор е предложен тристъпков подход за облекчаване на противоепидемичните мерки, който да се реализира поетапно до 20 март.

С пълния текст на заповедта на министър Сербезова може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-103/22.02.2022 г. на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова