РЗИ-ЛОВЕЧ С НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, БАНКИ, ВЕНДИНГ МАШИНИ И МПС

сряда, 01 април 2020

От 01 април 2020 г. влиза в сила Заповед №РД-01-64/31.03.2020 г. на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ гр. Ловеч, чийто разпоредби целят да се гарантират в по-голяма степен изискващите се противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 в област Ловеч. Заповедта е съобразена и с Решение от 31.03.2020 г. на Областния кризисен щаб по здравеопазването.

Със заповедта Директорът на РЗИ-Ловеч, д-р Анета Винева, разпорежда следните мерки на територията на област Ловеч:

  1. Обектите за търговия с храни, които ги предлагат в неопакован вид или в насипно състояние, следва да ги съхраняват по начин, възпрепятстващ прекия досег на клиента с тях или да са индивидуално предварително пакетирани, или да се опаковат пред клиента. Служителите задължително да работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики.
  2. За предлаганите плодове и зеленчуци в обектите да се осигурят еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички с оглед намаляване риска от контаминиране (замърсяване, заразяване) на продуктите, като служителите задължително работят с предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики. На видно място да се постави информация за гражданите, че продуктите, преди каквото и да е използване, трябва да бъдат добре измити.
  3. Забранява се използването на вендинг автомати, предлагащи топли и студени напитки и други хранителни стоки, на открито и в сгради.
  4. Ръководителите на банкови клонове да организират стриктно спазване на мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати, като се въведе ред за дезинфекцията им.
  5. Собствениците на обекти, на територията на които са разположени терминали за самотаксуване за закупуване на електронни винетки, автомати за продажба на жетони и други автомати за самотаксуване, да предприемат необходимите действия за редовно почистване и дезинфекция на същите.
  6. За дезинфекция на повърхностите на обектите по т. 4 и т. 5 от заповедта да се използват дезинфектанти, които не изискват последваща обработка на повърхностите (напр. измиване) и да се поставят табели, указващи спазване на дистанция между гражданите на разстояние 1,5 – 2 метра.
  7. В превозните средства за обществен и таксиметров превоз на пътници да се допускат само лица с маски.
  8. Водачите на моторни превозни средства за обществен и таксиметров превоз на пътници при работа да използват лични предпазни мерки – маски, ръкавици. Собствениците на фирмите, предоставящи обществен и таксиметров превоз,  да прилагат стриктно мерките за дезинфекция на превозните средства.

Всички разпоредени мерки са валидни до отмяна на извънредното положение.

Община Луковит призовава гражданите да спазват всички разпоредби и предписания на институциите.

https://www.livechatalternative.com/