ПРЕД МБАЛ-ЛУКОВИТ ВЕЧЕ ИМА ТРИАЖЕН ПУНКТ

четвъртък, 03 декември 2020

Днес в Многопрофилната болница за активно лечение в Луковит беше монтиран триажен фургон за извършване на прегледи и тестване на хора със симптоми на COVID-19. Изнесеният пункт е с обособена чакалня и лекарски кабинет. Разположен е пред сградата на лечебното заведение, непосредствено до входа. Неговото функциониране ще облекчи работата на болницата, ще предотврати чакането и смесването на потоците от хора. На базата на показателите ще се преценява дали даден пациент се нуждае от болнично или от домашно лечение.

Триажният фургон е закупен от Община Луковит и предоставен за нуждите на МБАЛ. Управителят д-р Иван Иванов сърдечно благодари на кмета Иван Грънчаров за своевременната подкрепа.