ПО ТЕЛЕФОНА ЩЕ СЕ НАБАВЯ СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

четвъртък, 16 април 2020

Ръководството на Националния статистически институт (НСИ) реши от началото на месец април служителите на териториалните статистически бюра да преустановят посещенията на домакинства. Причината е обявеното извънредно положение в страната и въведените противоепидемични мерки във връзка с COVID-19.

За да продължи да се изпълнява Националната статистическа програма в тези условия, служителите на териториалните статистически бюра ще събират необходимата информация от физическите лица в домакинствата по телефона.

Жителите на община Луковит следва да имат предвид горепосочената промяна в организацията на работа. С цел да се избегнат телефонни измами, в сайта на НСИ е публикувана информация относно териториалните структури и контакти с тях – https://www.nsi.bg/.

https://www.livechatalternative.com/