КОРОНАВИРУС (COVID-19)


ВРЕМЕННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД №159/13.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА ОСТАНАТ У ДОМА.

В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ ИЗВЪН ДОМА – ВСИЧКИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТИРКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ – 0883 373435, 0878 636585.

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ - COVID-19 | https://coronavirus.bg

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, СЧИТАНО ОТ 29 ОКТОМВРИ ДО 15 НОЕМВРИ 2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

четвъртък, 29 октомври 2020

На 28 октомври 2020 г. се състоя заседание на Временния оперативен щаб при Община Луковит. То беше свикано от председателя и зам.-кмет Георги Георгиев във връзка с усложнената епидемична обстановка и новите разпоредби на държавните…

Нова заповед на министъра на здравеопазването влиза в сила от утре – 29 октомври

сряда, 28 октомври 2020

От 29 октомври, за 14 дни (т.е. до 12 ноември), със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. министърът на здравеопазването въвежда следните противоепидемични мерки на територията на страната:

РЗИ ЛОВЕЧ ВЪВЕЖДА ПО-СТРОГИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА

вторник, 27 октомври 2020

След проведено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазването, на територията на област Ловеч се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки съгласно Заповед №РД-01-186/27.10.2020 г. на директора на РЗИ Ловеч.

ВЛИЗА В СИЛА МЯРКАТА ЗА НОСЕНЕ НА МАСКА НА ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА ПРИ СТРУПВАНЕ НА ХОРА

четвъртък, 22 октомври 2020

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г., с която от 22 октомври се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При…

КМЕТЪТ ИЗДАДЕ ЗАПОВЕД ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕЩУ COVID-19 В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 21 октомври 2020

Във връзка с предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури, кметът на Община Луковит със своя Заповед №538/21.10.2020 г. разпореди следните превантивни мерки относно работата в сградата на Община…

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 НОЕМВРИ, НОВИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

четвъртък, 01 октомври 2020

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

ОТПАДАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА КВАРТАЛИТЕ „ИЗТОК“ И „ЕЛЕШНИК“, ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ РАБОТАТА НА СЪБОТНИЯ ПАЗАР В ЛУКОВИТ

сряда, 09 септември 2020

С оглед на актуалната информация за епидемиологичната обстановка в град Луковит и след проведено заседание на Временния оперативен щаб, днес кметът на Община Луковит издаде Заповед №443/09.09.2020 г., с която отменя част от въведените…

ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 30 СЕПТЕМВРИ, НОВИ ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

вторник, 01 септември 2020

Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 30 септември 2020 г. Във връзка с удължения срок министърът на здравеопазването издаде нови заповеди…

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА „ЛУКОВИТ“

четвъртък, 20 август 2020

Със своя Заповед №420 от 20.08.2020 г. кметът на Община Луковит въведе допълнителни противоепидемични мерки, отнасящи се до Многофункционална зала „Луковит“ в центъра на града.

КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЛУКОВИТ

сряда, 19 август 2020

Днес - 19 август 2020 г., се проведе заседание на Временния оперативен щаб при Община Луковит с участието на кмета на Общината Иван Грънчаров, областния управител на Ловеч и председател на Областния кризисен щаб по здравеопазването…

До 31 август продължава предоставянето на топъл обяд в домовете на 170 уязвими жители на община Луковит

вторник, 11 август 2020

Община Луковит продължава да изпълнява дейностите по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит“ до 31 август 2020 г. Проектът се осъществява по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна…

НОВА ЗАПОВЕД ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ДО 31 АВГУСТ

сряда, 05 август 2020

Във връзка с разпространението на COVID-19 Министерският съвет на Република България прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 01 август 2020 г. до 31 август 2020 г.