КОРОНАВИРУС (COVID-19)


ВРЕМЕННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД №159/13.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ СТРИКТНО И СЪВЕСТНО ДА СПАЗВАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕДИТЕ И ПРЕДПИСАНИЯТА НА ОТГОВОРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ – 0883 373435, 0878 636585.

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ - COVID-19 | https://coronavirus.bg

"ПЛЮС МЕН" - КАМПАНИЯ НА МЗ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОЛЗИТЕ ОТ ВАКСИНИТЕ | https://plusmen.bg/

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ РАЗКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

вторник, 17 март 2020

Във връзка с извънредното положение в Република България, Община Лукови разкрива допълнителна услуга за самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания (които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или…

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 17 март 2020

Уважаеми потребители на административни услуги в община Луковит, Информираме ви, че няма промяна в работното време на Информационния център за административно обслужване в Община Луковит, което е от 08:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване,…

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

понеделник, 16 март 2020

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение…

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ АКТУАЛИЗИРА МЕРКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

събота, 14 март 2020

Във връзка с актуализацията на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров издаде днес нова заповед със следния текст:

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ СФОРМИРА ВРЕМЕНЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ СТРОГИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

петък, 13 март 2020

Във връзка с извънредното положение в страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров…

Въвеждат се мерки за недопускане разпространението на COVID-19 в сградата на Община Луковит

петък, 13 март 2020

Във връзка с Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури, Кметът на Община Луковит със своя Заповед №157/12.03.2020 г. разпореди следните превантивни мерки…

Кметът на Община Луковит разпореди превантивни мерки срещу разпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

вторник, 10 март 2020

Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров свика на спешно съвещание вчера кметовете и кметските наместници на населените места в общината, директорите на образователните институции, Комплекса за социални услуги, МБАЛ,…

https://www.livechatalternative.com/