КОРОНАВИРУС (COVID-19)


ВРЕМЕННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ, СЪЗДАДЕН СЪС ЗАПОВЕД №159/13.03.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ И ДА ОСТАНАТ У ДОМА.

В СЛУЧАЙ НА ИЗЛИЗАНЕ ИЗВЪН ДОМА – ВСИЧКИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА И СТИРКТНО ДА СПАЗВАТ УКАЗАНИЯТА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ!

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ – 0883 373435, 0878 636585.

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ - COVID-19 | https://coronavirus.bg

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

 

ВРЕМЕННИЯТ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ С УЧАСТИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

четвъртък, 19 март 2020

На 19 март 2020 г. Временният оперативен щаб при Община Луковит проведе заседание с участието на кметовете и кметските наместници по населени места. Обсъдени бяха въведените мерки и предприетите дейности с цел опазване здравето…

ЗАПОВЕД №164 ОТ 17 МАРТ 2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

сряда, 18 март 2020

ЗАПОВЕД № 164/17.03.2020 г.    На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на РБ, препоръки…

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАМА ВЪЗРАСТНИ ХОРА НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ЗА ПРИСТИГАЩИТЕ ОТ РИСКОВИ ДЪРЖАВИ

сряда, 18 март 2020

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев със своя заповед от 17 март 2020 г. допълни част I от Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 е., като създаде нова точка 9, която гласи: „9. Не се допуска посещението и събирането на повече от…

ОБЩИНА ЛУКОВИТ РАЗКРИВА ДОПЪЛНИТЕЛНА СОЦИАЛНА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

вторник, 17 март 2020

Във връзка с извънредното положение в Република България, Община Лукови разкрива допълнителна услуга за самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания (които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или…

НА ВНИМАНИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ

вторник, 17 март 2020

Уважаеми потребители на административни услуги в община Луковит, Информираме ви, че няма промяна в работното време на Информационния център за административно обслужване в Община Луковит, което е от 08:00 ч. до 17:00 ч. без прекъсване,…

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19

понеделник, 16 март 2020

Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаб. „Дезинфекция и стерилизация“ към НЦЗПБ и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение…

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ АКТУАЛИЗИРА МЕРКИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

събота, 14 март 2020

Във връзка с актуализацията на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров издаде днес нова заповед със следния текст:

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ СФОРМИРА ВРЕМЕНЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЪВЕДЕНИТЕ СТРОГИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА

петък, 13 март 2020

Във връзка с извънредното положение в страната, обявено с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров…

Въвеждат се мерки за недопускане разпространението на COVID-19 в сградата на Община Луковит

петък, 13 март 2020

Във връзка с Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури, Кметът на Община Луковит със своя Заповед №157/12.03.2020 г. разпореди следните превантивни мерки…

Кметът на Община Луковит разпореди превантивни мерки срещу разпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

вторник, 10 март 2020

Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров свика на спешно съвещание вчера кметовете и кметските наместници на населените места в общината, директорите на образователните институции, Комплекса за социални услуги, МБАЛ,…