ОТ 11 ДО 18 АВГУСТ В СТРАНАТА ДЕЙСТВАТ ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

четвъртък, 11 август 2022

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев издаде Заповед № РД-01-348/09.08.2022 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11 август 2022 г. до 18 август 2022 г. Със заповедта се цели уеднаквяване на мерките в страната, с оглед етапа на разпространение на COVID-19 към момента.

Защитна маска за лице ще трябва да бъде носена, само когато гражданите се намират в лечебни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Маски ще се изискват и при използването на градския транспорт и престоя на съответните спирки/станции, които се намират на закрито. Изключение от изискването за носене на защитна маска се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Работодателите и органите по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. редовно проветряване и дезинфекция, недопускане на лица с прояви на остри респираторни болести до работните помещения и инструктаж за правилна хигиена. При възможност работата може да бъде организирана и в дистанционна форма или при работно време с променливи граници.

В детските ясли и детските градини трябва да се провежда засилен сутрешен филтър за недопускане на деца с клинични симптоми на COVID-19 и други заразни болести. Ежедневен филтър е задължителен и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни с цел недопускането на потребители и персонал със симптоми на COVID-19.

С пълния текст на заповедта на министър Меджидиев може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-348/09.08.2022 г. на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев

https://www.livechatalternative.com/