От 01 май 170 крайно нуждаещи се жители на община Луковит ще получават хранителна помощ

сряда, 15 април 2020

Община Луковит ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Проектното предложение „Целево подпомагане с топъл обяд в община Луковит“ беше одобрено от Агенцията за социално подпомагане, която ще финансира услугата. Отпуснатите средства ще са в размер на 16 269 лв.

Проектът ще се реализира във всички населени места на територията на общината и ще бъде с продължителност 33 работни дни, считано от 01 май 2020 г. до 19 юни 2020 г.

На 30 април т.г. приключва осигуряването на топъл обяд за 400 нуждаещи се лица със средства от Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. Така чрез новия проект услугата ще бъде продължена с цел в условията на извънредната ситуация заради COVID-19, свързана със социална и физическа изолация, да се осигури топла храна в домовете на 170 уязвими граждани от следните групи:

  • Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени в задължителна карантина;
  • Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и не са в състояние да осигурят прехраната си;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Не се изисква подаване на документи. Община Луковит използва всички възможности за подбор – информация от Дирекция „Социално подпомагане“, общинската база данни, отворена телефонна линия, сигнали на граждани, с цел гарантирано достигане на услугата до най-нуждаещите се граждани.

Подборът на потребителите ще се извърши от специално назначена от кмета на Община Луковит експертна комисия и съгласно изискванията за допустимост. С приоритет ще бъдат хората с ниски доходи под линията на бедност, които са поставени под задължителна карантина съгласно информацията от РЗИ. Лицата ще се проверяват и дали са включени в други общински програми и проекти за осигуряване на грижа, с цел да не се допуска получаване на еднаква подкрепа по едно и също време от различни източници. 

Храната ще се приготвя от Домашния социален патронаж в Луковит и ще се предоставя на потребителите в еднократни опаковки. Всеки работен ден ще се доставя чрез специализирани превозни средства на адреса на потребителя - „до врата“. За доставката ще се грижат екипи от служители на Домашния социален патронаж и кметствата, при спазване на санитарно-хигиенните норми и противоепидемичните мерки.

В рамките на проекта се допуска и осигуряване на съпътстваща подкрепа на потребителите с техни лични средства. Тя ще се изразява в закупуване на други продукти от първа необходимост – храна, лекарства, почистващи средства, заплащане на сметки. По този начин няма да се налага уязвимите лица да напускат дома си, което в извънредната ситуация е от първостепенна важност особено за хората от селата.

https://www.livechatalternative.com/