ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ ПРИЕ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИЯ ЕФЕКТ ОТ ВЪВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ИЗВЪНРЕДНАТА И ПАНДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ

вторник, 31 март 2020

Във връзка с въведените по време на извънредното положение мерки за борба с COVID-19, на вчерашното си заседание Общински съвет Луковит взе решение (№92/30.03.2020 г.) за компенсиране на неблагоприятния ефект върху жители на общината и търговци, чиито доходи се формират от дейност, имаща пряка или косвена връзка с общинската собственост и местни налози.

Удължава се срокът за ползване на 5% отстъпка при заплащане на пълния размер на такса битови отпадъци до 30 юни 2020 г.

Удължава се срокът за заплащане на дължимите месечни наеми за месеците март, април и май за общински обекти с два месеца от датата на възникване на задължението.

Освобождават се от наем обектите общинска собственост, които са затворени във връзка с въведените мерки за борба срещу разпространението на COVID-19 за периода на тяхното действие.

За срока на извънредното положение в страната няма да бъдат дължими такси за детски градини и детска ясла в община Луковит.

Заедно с това, Община Луковит напомня на гражданите, че до 30 юни 2020 г. е удължен срокът за ползване на 5% отстъпка при заплащане на данъка върху недвижимите имоти и на данъка върху превозните средства (съгласно параграф 26 на ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.).

https://www.livechatalternative.com/