ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕДОСТАВЯ АКТУАЛНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА СОЦИАЛНА УСЛУГА, КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

сряда, 25 март 2020

Във връзка с извънредното положение в страната Община Луковит напомня на гражданите, че от миналата седмица предоставя допълнителна социална услуга на самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания (които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по ЗПЛ), на хора под карантина и на самотни родители на малки деца.

В дните от понеделник до петък нуждаещите се лица могат да подават заявки за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и лекарствени средства към Община Луковит, Домашния социален патронаж и кметствата по населени места.

Гражданите, възползващи се от услугата, заплащат единствено стойността на стоките

Заявки се подават на следните телефони:

 • За Община Луковит - 0879 401352;
 • За Домашен социален патронаж - 0879 325901;
 • За Кметство Бежаново – 06984 2285; 0879 818451;
 • За Кметство Торос – 06989 2450; 0882 512436;
 • За Кметство Дерманци – 06983 2002; 0879 125247;
 • За Кметство Ъглен – 06982 2339; 0882 249389;
 • За Кметство Петревене – 06981 2217; 0897 061 441;
 • За Кметство Румянцево – 06985 2237; 0895 159206;
 • За Кметство Тодоричене – 069986 2365; 0898 483361;
 • За Кметство Карлуково – 06987 2214; 0896 293740;
 • За Кметство Беленци – 0877 105922;
 • За с. Дъбен, кметски наместник – 0896 663210;
 • За с. Пещерна, кметски наместник – 0896 663209.

 

Община Луковит предоставя на гражданите телефон за безплатни консултации и психологическа подкрепа във връзка с разпространението на COVID-19. Всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа нуждаещите се могат да се свържат със социален работник и психолог на телефонен номер 0896 663208.

https://www.livechatalternative.com/