ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

сряда, 02 декември 2020

Община Луковит обявява прием на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Луковит в условия на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 04 януари до 27 април 2021 г.

Приемът на заявления за ползване на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Луковит в условия на пандемията от COVID-19“ започва от 03 декември 2020 г.

Заявленията ще се приемат всеки работен ден, от 08:00 до 12:00 часа, в Деловодството на Община Луковит и в кметствата по населени места.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 363 лв., хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. Лица, получили хранителни помощи от БЧК през годината.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ - Луковит.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от Информационния център на Община Луковит и от кметствата по населени места.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0877 017213 или в кметствата.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

  1. Заявление-декларация
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация