Носенето на защитна маска или друго покриващо средство става задължително от 12 април

събота, 11 април 2020

Със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев въведе като задължителна мярка носенето на предпазни маски.

Съгласно разпоредбата всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). За целите на тази мярка обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.

Пълният текст на заповедта е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, като може да се види и в прикачения файл към настоящата публикация.

Заповед №РД-01-197/11.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/