Над 14 тона хранителни продукти са разпределени за 469 нуждаещи се жители на община Луковит

понеделник, 13 април 2020

Общо 469 лица от уязвими групи във всички населени места на територията на община Луковит ще получат пакети с хранителни продукти. Помощта се осигурява в рамките на кампания за предоставяне на хранителни продукти, осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 (ОПХ ФЕПНЛ).

Днес Областен съвет на БЧК-Ловеч достави предвидените над 14 тона храни за община Луковит, като всяко конкретно лице ще получи пакет с тегло около 30 килограма, съдържащ брашно, олио, ориз, леща, спагети, консерви и др.

Пакетите ще бъдат раздадени на: 400 лица, получаващи топъл обяд по Оперативната програма за храни/или основно материално подпомагане; 33 самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания, получаващи здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Луковит“; 7 лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19; 29 лица над 65-годишна възраст с трайни увреждания в невъзможност за самообслужване.

В рамките на деня екипът на БЧК директно ще достави пакетите на адрес „до врата“ на определените 7 карантинирани лица и 29 възрастни хора с трайни увреждания. Доставката на храните за останалите 433 лица от другите две уязвими групи ще започне от утре – 14 април. То ще се осъществи от екипи на Община Луковит, кметствата и Домашния социален патронаж. Предаването на пакетите ще се извършва  безконтактно, на адрес „до врата“ и при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.

Кампанията за предоставяне на хранителни продукти се реализира в партньорство между Агенцията за социално подпомагане (Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане) и Българския червен кръст (партньорска организация по програмата). Цели се приоритетно подпомагане с хранителни продукти от първа необходимост на най-уязвимите групи от хора в цялата страна, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да се справят с тежката ситуация, свързана с продължителната социална изолация и задълбочаване на бедността в условията на извънредното и пандемично положение в страната.

https://www.livechatalternative.com/