МВР ОБНОВИ БЛАНКАТА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ КПП В ОБЛАСТНИТЕ ГРАДОВЕ

вторник, 24 март 2020

Министерството на вътрешните работи обнови бланката на декларация за преминаване през контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове. Актуализацията е направена след анализ на ефективността от първите три дни на функциониране на КПП, съобразно получените запитвания и препоръки от граждани и с цел предотвратяване на злоупотреби.

Променена е формата на декларацията за пътуващите.  Новата бланка е публикувана на интернет страницата на МВР - https://www.mvr.bg,  като е прикачена и в тази публикация.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Бланка на декларацията

Община Луковит и кметствата по населени места ще предоставят празни бланки за попълване при нужда от страна на гражданите. Община Луковит и кметствата не заверяват декларации.

Община Луковит напомня, че съгласно заповедта на Министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждане на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при неотложна нужда – полагане на труд, здравословни причини, завръщане на постоянния или настоящ адрес.

https://www.livechatalternative.com/