МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО: ДОМАШНИ ЖИВОТНИ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗХОЖДАНИ В ПАРКОВЕ И ГРАДИНКИ

събота, 21 март 2020

Във връзка с издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21 март 2020 г., Министерството на здравеопазването информира, че домашни любимци могат да бъдат разхождани в паркове и градинки. Не трябва обаче да се предизвикват струпвания на граждани, като за целта следва да се спазва дистанция от минимум един метър между собствениците на домашните животни.

При спешни случаи домашните животни следва да бъдат консултирани с ветеринар. Когато се касае за рутинни прегледи, последните трябва да бъдат отложени. Неотложни ветеринарни прегледи могат да се извършват в предварително уговорен с кабинета/клиниката час и при създаден ред, недопускащ струпване на хора. Специалистите и помощният персонал следва да използват лични предпазни средства  (ръкавици и маски).

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/domashni-zhivotni-mogat-da-bdat-razhozhdani-v-park/

https://www.livechatalternative.com/