МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕЖДА НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, СЧИТАНО ОТ 00:00 ЧАСА НА 21 МАРТ 2020 Г.

петък, 20 март 2020

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г., с която въвежда следните нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21 март 2020 г.:

  1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
  2. Органите на Министерството на вътрешните работи да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
  3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележа от работодателя или служебен документ-карта, медицински документ, документ за самоличност.

Със заповедта се забранява на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 08:30 до 10:30 часа всеки ден.

Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/